Novinky a události projektu

Projekt | Partneři projektu | Kontakt

Témata a aktivity projektu

Během počátečních fází projektu byla určena čtyři klíčová témata. Tato témata jsou zkoumána během 4 mezinárodních setkání, které postupně hostí všechna partnerská města.

  • Definování charakterové výchovy a odolnosti – březen 2016
  • Zapojení zaměstnavatelů do charakterové výchovy – červen 2016
  • Zapojení mladých do charakterové výchovy – říjen 2016
  • Zapojení vzdělavatelů do charakterové výchovy – únor 2017
  • Studentská výměna – únor 2017

In preparation for 3 of the transnational meetings project partners carried out research in their city.  The reports can be viewed below by clicking on the titles.

Shaping Characters Baseline Survey Report
An insight into the attitudes and potential receptiveness to character education activities among school and college age students, teachers and youth workers in Basingstoke, Gävle, Olomouc and Riga

Shaping Characters Employer Research
What do employers in Basingstoke, Gävle, Olomouc and Riga look for in new employees and what skills do they think are most lacking among young people leaving education

Shaping Characters Extra-curricular Activities Survey
A summary of research carried out in Basingstoke, Gävle, Olomouc and Riga among young people exploring why they do, or do not, take part in activities outside of school