Projekt

Partneři projektu | Novinky a události projektu | Kontakt

Přehled cílů projektu

 • Vytvořit inovativní přístup k budování charakteru a vzdělávání pro zaměstnatelnost
 • Podpořit partnerství na místní úrovní mezi vzdělavateli, pracovníky s mládeží a podniky
 • Zvýšit motivaci a odolnost studentů
 • Rozvinout postoje a vlastnosti, které mladým lidem pomohou přejít do světa práce
 • U mladých lidí a vzdělavatelů zlepšit znalost technik budování odolného charakteru
 • Dosáhnout jednotného chápání charakterové výchovy a role, kterou může hrát každý, kdo se na něm podílí

výsledky projektu

 • Nové metody a techniky
 • Sdílené chápání charakterové výchovy
 • Efektivnější zapojení na místní úrovni
 • Zvýšený zájem a motivace ke vzdělávání

výstupy projektu

 • Informační listy: klíčová fakta a případové mini studie
 • Sada nástrojů pro charakterovou výchovu: prověřený nástroj, který poskytuje zdroje na pomoc vzdělavatelům a pracovníkům s mládeží