Projekta jaunumi un notikumi

Projekts | Projekta partneri | Sazinies ar mums

PROJEKTA TĒMAS UN AKTIVITĀTES

Projekta attīstības posmā tika identificētas četras galvenās tēmas. Šīs tēmas tika padziļināti pētītas četru transnacionālo projekta sanāksmju laikā, kas notika katrā no projekta partnerpilsētām.

  • Kas ir rakstura izglītība un noturība – 2016. gada martā, Beisingstokā
  • Darba devēju iesaiste rakstura izglītības procesā – 2016. gada jūnijā, Jēvlē
  • Jauniešu iesaiste rakstura izglītības procesā – 2016. gada oktobrī, Rīgā
  • Izglītotāju iesaiste rakstura izglītības procesā – 2017. gada februārī, Olomoucā
  • Skolēnu apmaiņa – 2017. gada februārī, Olomoucā

In preparation for 3 of the transnational meetings project partners carried out research in their city.  The reports can be viewed below by clicking on the titles.

Shaping Characters Baseline Survey Report
An insight into the attitudes and potential receptiveness to character education activities among school and college age students, teachers and youth workers in Basingstoke, Gävle, Olomouc and Riga

Shaping Characters Employer Research
What do employers in Basingstoke, Gävle, Olomouc and Riga look for in new employees and what skills do they think are most lacking among young people leaving education

Shaping Characters Extra-curricular Activities Survey
A summary of research carried out in Basingstoke, Gävle, Olomouc and Riga among young people exploring why they do, or do not, take part in activities outside of school