Projekta partneri

Projekts | Projekta jaunumi un notikumi | Sazinies ar mums

Šī projekta vadošie partneri ir no Beisingstokas Lielbritānijā, ko pārstāv:

 • Beisingstokas un Dīnas pilsētas dome (Basingstoke and Deane Borough Council) -vietējā pašvaldība
 • Beisingstokas konsorcijs (Basingstoke Consortium) labdarības organizācija, kas strādā ar jauniešiem, palīdzot tiem iegūt motivāciju, pašapziņu, veidot pieaugušo dzīvē nepieciešamās attieksmes un prasmes
 • Kostello skola (Costello School) 11 – 16 gadus veciem bērniem

Beisingstoka ir pilsēta Dienvidaustrumu Anglijā, kas atrodas 80 km attālumā no Londonas. Tās platība ir 635 km2, iedzīvotāju skaits 172 900.

project-partners

Projekta partneri:

JĒVLE, ZVIEDRIJA

 • Jēvles pašvaldības Pirmsskolu un vidējās izglītības iestāžu pārvalde.
 • Sofiedalsskola (Sofiedalsskolan) ir vidusskola, skolēnu skaits 600, vecums no 6 līdz 16 gadi.
 • Jauniešu organizācija Young Enterprise Gӓvleborg, kuras mērķis ir popularizēt uzņēmējdarbību jauniešu vidū

Jēvle ir pilsēta, kas atrodas pie Baltijas jūras, aptuveni 160 km uz ziemeļiem no Stokholmas, tās iedzīvotāju skaits ir 99 000.

RĪGA, LATVIJA

 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir pašvaldības struktūrvienība, kura kompetencē ir ar pirmsskolu, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītību (māksla, mūzika), interešu izglītību, kultūru, sportu, jaunatnes lietām un sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā saistīti jautājumi.
 • Rīgas 64. vidusskola ir vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā mācās 1050 skolēnu 35 klasēs vecumā no 7 līdz 19 gadiem, pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem skola ierindojas 6 labāko valsts skolu vidū.
 • Young Folks LV ir neformāla Rīgas jauniešu organizācija, kurā jaunieši nodarbojas ar visdažādākajām aktivitātēm, t.sk. treniņiem, brīvprātīgo darbu, organizē dažādas darbnīcas, darbojas komandās, ceļo un piedalās jauniešu apmaiņās.

Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta un lielākā pilsēta, kas atrodas pie Baltijas jūras, tās iedzīvotāju skaits ir 696 593.

OLOMOUCA, ČEHIJAS REPUBLIKA

 • Olomoucas pilsēta- vietējā pašvaldība
 • Palacki universitāte (Palacky University) – piedāvā izglītības programmas nākamajiem skolotājiem un citiem izglītības darbiniekiem, kas strādā gan bērnu dārzos, pamatskolās, vidusskolās, kā arī ārpusskolas izglītības iestādēs.
 • Masarika pamatskola Velka Bistrice (Velka Bystrice) ir pamatskola bērniem no 6 līdz 15 gadu vecumam, kas specializējas mediju izglītībā un personības izaugsmes jautājumos.

Olomouca ir pilsēta Morāvijā, kas atrodas Morāvas upes krastos Čehijas Republikas austrumdaļā, tās iedzīvotāju skaits ir 99 809.