Projekts

Projekta partneri | Projekta jaunumi un notikumi | Sazinies ar mums

PROJEKTA MĒRĶI

  • Radīt jaunu pieeju rakstura veidošanas izglītībā, veicinot sadarbību starp jauniešiem, skolotājiem, izglītības iestādēm un pašvaldībām;
  • Veicināt skolēnu motivāciju un sekmēt pozitīvas attieksmes un rakstura īpašību pilnveidi, nodrošinot jauniešu personisko izaugsmi un sociālās integrācijas prasmes;
  • Radīt izpratni un zināšanas par metodēm un pieejām, lai nodrošinātu personisko izaugsmi un attīstību, pārliecību par savām spējām un uzlabotu pašnovērtējumu;
  • Sasniegt vienotu izpratni par rakstura izglītības principiem un tās ietekmi uz jauniešu karjeras attīstību.

PROJEKTA REZULTĀTI

  • Jaunas metodes un tehnikas
  • Vienota izpratne par rakstura izglītību
  • Efektīvāka iesaistīšanās vietējā līmenī
  • Pieaugusi iesaiste mācību procesā un motivācija iegūt izglītību

PROJEKTA REZULTĀTI MATERIĀLOS

  • Faktu lapas par rakstura izglītību: galvenās gūtās atziņas un pētījumi par konkrētiem gadījumiem
  • Rakstura veidošanas padomu komplekts: tīmekļa rīks, kas piedāvā resursus izglītotāju un jaunatnes darbinieku atbalstam