Galvenie resursi

Jaunieši | Skolas un karjeras atbalsta pasākumi | Jaunatnes darbinieki | Darba devēji

Lūdzu klikšķināt uz linku zemāk, lai apskatītu tematiskās faktu lapas, ar kuru palīdzību mēs dalāmies ar projektā izstrādātajiem pētījumiem, iegūtajiem resursiem un labās prakses piemēriem.

Factsheet 1

Pirmajā faktu lapā mēs apskatām, kas ir rakstura izglītība, projektā veiktās aptaujas rezultātus un prezentējam izpētes gadījumus no skolām par rakstura izglītību.

Noklikšķiniet šeit, lai apskatītu uz ekrāna, vai lejuplādējiet A4 formātā drukas versiju šeit.

Factsheet 2

Otrajā faktu lapā mēs apskatām mainīgo darba tirgu, ieguvumus, ko sniedz darba devēju iesaistīšana izglītības procesā, un piedāvājam labākos praktiskos piemērus, kā sasniegt labākus rezultātus.

Noklikšķiniet šeit, lai apskatītu uz ekrāna, vai lejuplādējiet A4 formāta drukas versiju šeit.

Factsheet 3

Trešajā faktu lapā mēs apskatām, kā var iesaistīt jauniešus rakstura izglītības procesā – ne tikai formālās izglītības ietvaros, bet arī ārpusskolas nodarbībās. Mēs arī veicām tālāku izpēti projekta ietvaros, apskatot, kādēļ daži jaunieši iesaistās, bet citi nē.

Noklikšķiniet šeit, lai apskatītu uz ekrāna, vai lejuplādējiet A4 formāta drukas versiju šeit.

Factsheet 4

Pēdējā faktu lapā mēs apskatām, kā iesaistīt skolotājus un jauniešu darbiniekus rakstura izglītības veidošanā un pieredzes tālākā nodošanā.

Noklikšķiniet šeit, lai apskatītu uz ekrāna, vai lejuplādējiet A4 formāta drukas versiju šeit.