Projektet

Projektpartners | Projektnyheter och möten | Kontakta oss

Översikt projektmål

 • Skapa en innovativ strategi för karaktärsutbildning och anställbarhet i utbildningen
 • Främja partnerskap som arbetar på lokal nivå mellan lärare, ungdomsarbetare och företag
 • Öka elevernas motivation och resiliens
 • Utveckla attityder och attribut som kommer att underlätta ungdomars övergång till arbetslivet
 • Förbättra lärares och unga människors förståelse av tekniker som de kan använda för att bygga karaktärsresiliens
 • Uppnå en gemensam förståelse för karaktärsutbildning och det som varje intressent kan bidra med

Projekt resultat

 • Nya metoder och tekniker
 • Gemensam förståelse av karaktärsutbildning
 • Effektivare engagemang på lokal nivå
 • Höja pedagogiskt engagemang och motivation

Projektresultat

 • Faktablad: nyckellärdomar och minifallstudier
 • Webbaserade verktyg som ger resurser för att stödja lärare och ungdomsledare